Avşar: "Bu kanun teklifimiz, iktidar için bir samimiyet testi, turnusol kağıdı olacaktır"

DEVA Partisi Milletvekili Cem Avşar, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Avşar:

DEVA Partisi Milletvekili Cem Avşar TBMM’de düzenlediği basın toplantısında “Kamuoyunda ‘Kentsel Dönüşüm’ yasası olarak bilinen kanunun çok tartışılan rezerv yapı alanı tanımına ‘afete karşı dirençli olmayan yapı stoku ya da kamu arazi alanları’ ibaresinin eklenmesini öneren kanun teklifimizi Meclis’e sunduk. Bu kanun teklifimiz, iktidar için bir samimiyet testi, turnusol kağıdı olacaktır. Şayet bu konuda samimiyseniz, amaç tamamen riskli alanların dönüşümü ise buyurun teklifimizi destekleyin ki, kamuoyu da halkımız da rahatlasın” şeklinde konuştu.

‘Son zamanlarda bütün değişiklikler bir grubu, bir zümreyi, bir azınlığı mutlu etmek ve tabiri caizse iktidarını muhkem kılmak üzere yapılmaktadır’

Söz konusu yasa teklifinin 6. maddesinde geçen rezerv alan tanımından “yeni yerleşim alanı olarak” ibaresinin çıkarılması kamuoyunda ciddi tartışmalara ve kaygılara yol açtığını, ifade eden DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, “Anayasalar; kanunlar, yönetmelikler, genelgeler halkın yaşam koşullarını düzenlemek, kolaylaştırmak, gelişimi önündeki olası engelleri ve problemleri ortadan kaldırmak üzere yapılır, uygulamaya konulur. Son zamanlarda bütün değişiklikler bir grubu, bir zümreyi, bir azınlığı mutlu etmek ve tabiri caizse iktidarını muhkem kılmak üzere yapılmaktadır. Bu bakış açısı ve yaklaşım ile maalesef kanunlar ve düzenlemeler sorunlara yeterince çözüm olamıyor, sorunlar bitmiyor. Aksine çoğu zaman derinleşiyor, çıkmaza giriyor. İmar affı yasasında olduğu gibi. Toplum bunu yaşadı, canıyla ödedi. Şimdi etkileri hala devam ediyor. Yapı kayıt mağdurları diye yeni bir mağdur kitle oluştu.” dedi.

“İktidar, sizden ne gelirse gelsin ‘istemezük’ deyip yeterince tartışma ve konuşma zemini vermiyor”

Avşar, “Yüce Meclis’te çoğunluğu eline alan iktidar, sizden ne gelirse gelsin ‘istemezük’ deyip yeterince tartışma ve konuşma zemini vermiyor. Muhalefet şerhleri dikkate alınmıyor. Bu yasada da aynı durumu yaşadık, yasa komisyondan ve genel kuruldan jet hızıyla geçti ve kanunlaştı” ifadelerini kullandı.

‘Kanunun lafzı ve ruhuna aykırı bir düzenlemeler var’ diyen Avşar,  “Ancak kentsel dönüşüm deyince kabarık sicillerinin de etkisiyle rant kokuları almaya başladık.  Baktık ki; kanunun lafzı ve ruhuna aykırı bir düzenlemeler var. Yani riskli alanların dönüşümü deniliyor ve ‘adı da bu’ ancak, düzenlemenin riskli alanla sınırlı olmadığı, tüm yapı stokunun hatta sadece yapılı çevre değil doğal çevrenin de bu kapsama girdiğini gördük. Yani bir şarta bağlı kalınmaksızın, şehir merkezinde yüksek rantlı alanlar rezerv alan olarak ilan edilebileceği gibi afet riski taşımadığı halde ev ve iş yerlerine de el konulabilmesi ve mülkiyet haklarının ihlal edilebilmesi söz konusu olabilecektir” sözlerine yer verdi.

Bununla birlikte tanımda belirtilen TOKİ’nin veya idarenin odaktan kopacağı, riskli yapı üzerinde yoğunlaşamayacağı ve kaynakların bu alana aktarılamayacağı gibi sonuçlar getirebileceğini ifade eden Avşar, ayrıca Bakan Özhaseki’nin beyanları ile ilgili şunları söyledi:

 “Rezerv alan olarak boş ve kamu arazilerini kast ettiklerini, özel araziler içinde kamu arazileri varsa, oraları da rezerv alan ilan etmek istediklerini, illa da dışardan bir alan zorunluluğu anlaşılmasın, mahkemeler bizi zorlamasın, yürütmeyi durdurma kararı vermesin, ivedilikle dönüşümü sağlayalım istiyoruz” sözlerine yer vermiştir. Bütün bu endişeleri gidermek, alan tanımının odağını daha belirgin ve anlaşılır kılmak ve beyanları da yasal zemine oturtmak üzere ilgili kanunun 2. Maddesinin 1. Fıkrasının c bendine ‘Afete karşı dirençli olmayan yapı stoku ya da kamu arazi alanları’ ibaresi eklenerek alan sınırlandırılması gerektiğini teklif etmekteyiz. Böylece tanım, ‘Rezerv yapı alanı: Bu kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda kullanılmak üzere, TOKİ’nin veya İdarenin talebine bağlı olarak veya resen Bakanlıkça belirlenen afete karşı dirençli olmayan yapı stoku ya da kamu arazi alanlarını,” şeklinde değişmiş olacaktır.”

Avşar, “Bu teklifimiz, iktidar için bir samimiyet testi, turnusol kağıdı olacaktır. Şayet bu konuda samimiyseniz, amaç tamamen riskli alanların dönüşü ise buyurun teklifimizi destekleyin ki, kamuoyu da halkımız da rahatlasın." dedi.

 

  Hibya Haber Ajansı